Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! 
От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.
Повече прочетете тук

видео: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

Share