Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

НАП напомня напомня на абитурентите за здравноосигурителните им задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасят здравните си осигуровки.

Повече…

Share