Арт работилница

Доброволци от ПЕГ, работещи по проект „I have a dream“ по програма Еразъм+, се включиха в Арт-работилница по случай 1 март, организирана от Общностен център за деца и семейства по проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца. Учениците намериха общ език с децата и им помогнаха да изработят оригинални мартеници. Това беше една от многото стъпки към толерантност и приемане на различията, в годината, която сме обявили за година на Толерантността.

Share