Важно за родителите на учениците записани в 8 клас

Уважаеми родители,
информираме ви, че на основание писмо  №ДАЕУ-13100/05.08.2021 от ДА „Електронно управление“ имате право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на 2021/2022 учебна година.


Повече информация …

Share