ВАЖНО!!!

Считано от 28.02.2022 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за всички класове от VIII до XII клас.
Присъствените занятия са по 45 мин с начало 8:00 часа.
В динте за тестване на учениците (от 8:00 часа) занятията са по 40 мин с начало 8:30 часа.
Занятията в ОРЕС са по 40 мин с начало 8:00 часа.
Заповед РД-05-500/25.02.2022 г.

Share