ВАЖНО!!!

В периода от 1.04.2021 г. до 2.04.2021 г. учениците от VIII до XII клас се обучават в ОРЕС. В периода от 5.04.2021 г. до 7.04.2021 г. учениците от XII клас се обучават в ОРЕС. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява по график: 
1 час 08.30 – 09.00 ч 
2 час 09.20 – 09.50 ч. 
3 час 10.10 – 10.40 ч.
4 час 11.00 – 11.30 ч.
5 час 11.50 – 12.20 ч.
6 час 12.40 – 13.10 ч.
7 час 13.30 – 14.00 ч. 
Заповед ОРЕС

Share