Вътреучилищен ученически конкурс за портрет на народен будител

класиране:

Iво място – Елина Алипиева 9в клас
IIро място – Моника Цветкова 9а клас
IIIто място – Христиана Лиданска 9г клас

Share