В навечерието на 24-ти май

В навечерието на 24-ти май директорът на ПЕГ „Йоан Екзарх“ Валентина Михайлова изказа благодарност и награди изявени ученици и учители. Отличени бяха над 30 ученици за изявите си в национални и областни олимпиади и състезания и личния си принос за издигане на авторитета на гимназията. Награди получиха и техните учители за значими резултати и постижения в образователната дейност.

Share