ГРАФИК на родителските срещи

ГРАФИК на родителските срещи
20.09.2017 г. от 18:00 часа за 6ти, 7ми и 8ми класове

26.09.2017 г. от 18:00 часа за 9ти и 10ти класове

03.10.2017 г. от 18:00 часа за 11ти класове

Share