ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Държавен изпит за придобиване на III степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект, професия: код 812040, Аниматор в туризма, специалност: Туристическа анимация
СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ 2023г.
Защита на дипломни проекти – теоретична и практическа част: 18.05.2023 г. – 9:00 часа  – 12. Г, от №1 до №12;
22.05.2023 г. – 9:00 часа  – 12. Г, от №13 до №25.
Индивидуалните поименни графици могат да се проверят при ЗАС или при председатя на изпитните комисии. Срок и място за оповестяване на резултатите и на окончателната оценка от държавния изпит 03.06.2023 г., кабинет ЗДУД

Share