ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ 2024 г.

16.05.2024 г., начало 9:00, СТЕМ – защита на дипломни проекти в теоретична и практическа част;
21.05.2024 г., начало 9:00, СТЕМ – защита на дипломни проекти в теоретична и практическа част;
22.05.2024 г., начало 9:00, СТЕМ – защита на дипломни проекти в теоретична и практическа част;
   – Индивидуалните поименни графици могат да се проверят при завеждащия административна служба или при председателя на изпитната комисия.
   – Срок и място за оповестяване на резултатите и на окончателната оценка от държавния изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект, професия: професия “Графичен дизайнер“, специалност „Графичен дизайн“– до 07.06.2024 г., кабинет заместник-директор по учебната дейност.

Share