Дизайн на лого по реален проект

Върху дизайн на лого по реален проект зададен от Общински съвет по наркотични вещества – Враца работиха графичните дизайнери от 11. клас. Те представиха своите авторки разработки пред: представители от ОСНВ, инж. Петя Личева – Старши експерт ПО в РУО Враца, Валентина Михайлова – Директор и Емилия Иванова – ЗДАСД.  Представянето и дизайна на ученическите разработки бяха високо оценени от гостите. 
Остава трудната задача на възложителя да припознае като свое едно от 25-те лога.

Share