Дипломиране на Випуск 2018. На добър час!

На тържествена церемония в Ритуалната зала на Община Враца бяха раздадени дипломите на 43-ия Випуск на ПЕГ. През уч. 2017/2018г. завършват 84 зрелостника от профил „Чуждоезиков“.
Общ среден успех от дипломите: Много добър 5.11. Среден успех от ДЗИ по Английски език – Отличен 5.62 /над средния за страната/ и 77% отлични оценки, от които 5 пълни шестици; Среден успех от ДЗИ по БЕЛ – Мн. Добър 4,95 /над средния за страната/ и 24% отлични оценки. Общ среден успех от ДЗИ за Випуск 2018 – Мн. Добър 4.93.

Share