дискусия “Безопасен интернет”

Днес в ПЕГ “Йоан Екзарх” Враца се проведе среща – дискусия с председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Темата на дискусията беше “Безопасен интернет” и Националната телефона линия за деца 116111.

Share