Дни Еразъм

Ученици и учители, участващи по проекти на програма Erasmus+ се включиха в поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“. Целта е да се отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата. Чрез това събитие се представя участието на гимназията в проекти, насочени към европейските ценности, включването ни в огромното европейско културно пространство, насърчаването на използването на чужд език и ИКТ. Учениците по забавен начин чрез игри и снимки представиха своите впечатления от пътувания и дейности и ги направиха достояние на своите съученици, родители, учители и разкриха ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“.

Share