Доброволчески клуб

Учениците от Доброволческия клуб по проект “Твоят час” с ръководител Диана Гергова се включиха в кампанията на Българското дружество за защита на птиците “Зрънце любов” като изработиха хранилки и поилки от отпадъчни материали и ги поставиха на дървета по Велоалеята на град Враца.

Share