„Заветите на първоучителя Климент Охридски“

габи

Габриела Беличовска от 11в клас участва в Национален ученически конкурс за историческо есе на тема „Заветите на първоучителя Климент Охридски“, организиран от БНР – радио Благоевград, РИО Благоевград и СОУ с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“.
Поздравления!

Share