„Заедно за Калин“

ПЕГ,,Йоан Екзарх“ участва в благотворителната кампания ,,Заедно за Калин“. Приносът е 1820лв.

На добър час!

Share