Извънинституционална КД

Тема: Учителят в бъдещето ;
Място:                   ;
Период: -.07.22 г. – -.07.22 г.;
Организация: Юнион Интерактив ООД; 
Участници: 35;