Информация

Учениците получаващи стипендия имат служебно преиздадени дебитни карти и нови банкови сметки. Картите се получат лично в офиса на Експресбанк.

НЕ Е НЕОБХОДИМО да бъдат представяни в училище.

Share