“Какво е Ботев за мен” – актини и креативни

Графични дизайнери от 8-ми клас взеха участие в инициатива на РИМ Враца – мисловна игра, свързана с отражението на делото на Ботев върху младежите и връзките, които те правят за настоящето и бъдещето си. Младежи от същия клас създадоха тематично табло “Какво е Ботев за мен”, на което всеки гост на музея може да остави своето послание.
Авторските постери пък по дизайн на единайсетокласници, свързани с Враца и Ботевия отпечатък върху града и младежта, бяха експозиционирани на столове в музея. Посланието: „Всеки от нас трябва да стане от стола си и да действа, за да се случи промяната към по- добро“.

Share