Какво предадох на другите и какво донесох от Еразъм+

Калина Петкова, Александра Валентинова, Вилия Георгиева и Виктория Завързашка и техните ръководители Иванка Лекова и Елизабета Димитрова, участници от проектите по програма Еразъм+ на ПЕГ „Йоан Екзарх“, взеха участие в  малката работилница „Какво предадох на другите и какво донесох от Еразъм+“ и дискусията на тема „Промяна културата на образованието към учене през целия живот“. Това е поредната изява на Чайна „Европа“, организирана от информационен център „Европа Директно“ към Търговско-промишлена палата – Враца, където участниците споделиха ценен опит и умения, идеи за обучението и работата с младежта в цяла Европа по програма Еразъм+.

Share