кампания „Капачки в действие”

Продължава участието на ПЕГ в Зелената благотворителна кампания „Капачки в действие”. Инициативата е в помощ на деца в неравностойно положение или лишени от родителски права.

Share