Категорично “НЕ“ на тормоза в училище!

Розов ден! Розово въодушевление! Розови деца!
Категорично “НЕ“ на тормоза в училище!

Share