Междуинституционална КД

Тема: Дигитален маркетинг;
Място: онлайн;
Период: 26.04.22 г. – 5.06.22 г.;
Организация: Враца Софтуер Общество; 
Участници: 4;

Тема: Дигитална трансформация;
Място: СУ „Св. Климент Охридски“;
Период: -.06.22 г. – -.06.22 г.;
Организация: Центъра за технологии на информационното общество, към СУ „Св. Климент Охридски“; 
Участници: 4;