клас по Корейски език

Представителна изява на клас по Корейски език по проект Твоят час – Фаза I с ръководител Chealho Kim

Share