конкурс за Есе на английски език – “Should we fear artificial intelligence?”

конкурс за Есе на английски език – “Should we fear artificial intelligence?” за ученици между 8 и 12 клас
КРАЕН СРОК: 20-ти февруари

Сред наградите са:
– Три стипендии за обучение в съвместните програми на британския униерситет Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University) и ВУМ
– Двуседмично лятно езиково училище по английски език
– Отстъпка за European Summer University at VUM и др.

повече информация

Share