Конкурс за АВТОРСКО ЕСЕ

Екипът на проект I have a dream Обявява конкурс на тема „Толерантност – хармония в многообразието“.
Есетата се предават напечатани на лист А4, шрифт Ariаl, размер на шрифта 12pt в ИЦ на 2-ри етаж (Димитринка Георгиева).
Краен срок за предаване 14:00 часа на 10.11.2017 г.
Обявяване на резултатите
на 16.11.2017 г. – Ден на толерантността
Първа награда: Участие в дейностите по проекта през април 2018 г. в град Салихли (област Маниса), Турция

Share