Лагер на легендите

Ученици от седми клас участваха в информационно-образователен „Лагер на легендите“ в гр. Вършец, съвместно с техни връстници от областите Монтана и Видин и Долж, Олт и Мехадинци в Румъния. Лагерът е организиран от Сдружение „Агенция за развитие на Северозапада“, по проект за трансгранично сътрудничество „Легендите, път към атрактивна туристическа дестинация”. В продължение на пет дни учениците се запознаваха с легендите на съседните български и румънски градове, рисуваха и се забавляваха в множество състезания.

Share