Лице в лице с опасността в действителността

Учениците от 9-ти А и Б клас, заедно със своя преподавател по “Психология и логика” Диана Петкова-Конецовска, се включиха активно в кампанията на ПИЦ “Лице в лице с опасността в действителността” участвайки в съвместно обучение. Проведоха се ролеви игри свързани с запознаване с основни психоактивни вещества и начини за предпазване от тяхната употреба, представи се филм по истински случай, дискутираха се проблемни ситуации и се набелязаха превантивни мерки.

Share