Международен ден на толерантността

Един нетрадиционен час на класа в ПЕГ под менторството на доброволците в дейностите по проект „I have a dream“ – Еразъм+

Share