Международна среща на партньорите по проект BEST

От 25 до 29 октомври ПЕГ „Йоан Екзарх“, бе домакин на среща по програмата Еразъм + проект 2019-1-BG01-KA229-06237 „Be Enthusiastic, Search the Treasure“. Гимназията посрещна гости от Испания и Гърция, а Латвия, Италия и Великобритания участваха онлайн. По време на срещата се проведоха редица игри на открито и закрито, участниците откриха красотата на нашата природа и богатството на нашата история. Нови приятелства и прекрасни изживявания свързаха участниците в това приключение наречено Еразъм.

Share