Наш ученик представител в Съвета на децата към ДАЗД

Виктор – Кристиян Василев от 10б клас взе участие в последното заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето от 9.12.17 до 11.12.17 в гр. София. На заседанието децата решиха че подкрепят приоритета на ДАЗД за 2018 – дигиталната сигурност на децата. Децата подкрепиха и идеята бизнесите, които не използват детския труд да получават стикер или сертификат за това. Те решиха да се включат в пилотния проект на Националния център по наркомании, която има за цел да информира повече младежите по тази тема.

Share