Занимания по интереси

Групи за занимания по интереси за учебната 2023/2024 г

Изкуството да пишем и четем на английски език – Невелина Първанова
Знам и мога – Любка Тодорова
Добротворчество-работа по реални проекти, в областта на дизайна – Мария Георгиева
Историята – лесна и интересна – Елизабета Димитрова
Немски отблизо – Йорданка Младенова
Стъклопис  – Мариета Иванова
ЕКО-плюс – Надя Николова
Млади еколози – Кристияна Николова
Китайски език  
Share