“От атома до Космоса”- Ден на Химията в ПЕГ “Йоан Екзарх”

По повод деня на химията учениците от 9. А и Б класове, както и графичните дизайнери от 9. В и 10. В клас изработиха от материали по избор модели на атоми, органични молекули… Не по-малко атрактивни в изложбата са и моделите на галактики, Слънчева система, еволюция на звездите…

Share