Повод за гордост!

Успех в конкурс към ХТМУ „Технологиите навсякъде около нас 2024“. Вяра и Георги от 11. В клас участваха с презентация на френски език „Valorisation des déchets et production d’énergie“ (Оползотворяване на отпадъци и генериране на енергия“), а Вилия от 12. А клас с презентация на немски език „Die Nanotechnologie” (Нанотехнологията). След безупречно представяне на двете презентации, учениците получиха заслужени сертификати и награди, а ПЕГ „Йоан Екзарх“ грамота и купа за достойно представяне!

Share