Посещение в Германия по проект „I Have a Dream“, Еразъм+

Учители и ученици от ПЕГ „Йоан Екзарх„ Враца работещи по проект „Имам мечта“ посетиха Барнтруп, Германия от 02.07.2017 до 09.07.2017 г. Те участваха в различни работилници по тема толерантност и заснеха образователен видео материал. Бяха проведени екскурзии с учебна цел до Хамбург и Детмолд. Посещението беше полезен опит и добра практика за всички участници.

Share