Предложения за лого

Предлагаме на вниманието Ви логата на учениците от ПЕГ ,,Йоан Екзарх“, участващи в проекта „Heritage on stage“ по програма Еразъм. Ще се радваме да ни помогнете с вашия глас, за да направим правилния избор! /може да гласувате само за едно от предложените лога/
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Share