Списъци на учениците в 8 клас

Списък на уениците от 8 а клас
профили: Английски език / Немски език
класен ръководител: Христомила Каменова

Списък на уениците от 8 б клас
профили: Английски език / Испански език
класен ръководител: Даниела Николова

8 в клас
професия „Графичен дизайнер“
класен ръководител: Диана Гергова

Share