Прием 2021 – паралелки

 Профил „Чужди езици“

VIII А. клас – английски език / немски език
класен ръководител Албена Томова
VIII Б. класанглийски език / испанси език
класен ръководител Невелина Първанова

Професия „Графичен дизайнер“
VIII В. клас 
класен ръководител Анна Симеонова

Share