Противопожарно учение

В ЕГ се проведе противопожарно учение. Учениците отработиха действията по евакуация при избухнал пожар. Екипи на спешна помощ и противопожарната служба представиха спасяване на пострадали при инцидента деца. Целта на учението е учениците и учителите да имат подготовка за действие в случай на природни бедствия и катастрофи без паника и спазване на инструкциите.

Share