Първи авторски издания

Първите ни дипломирани графични дизайнери държат първите си авторски издания!
Резултат от един дълъг и труден ученически проект. Графичните дизайнери от 12. клас разработиха през последната си учебна година мащабни индивидуални проекти. Създадоха съдържание по теми от графичния дизайн. Направиха дизайн и пълна предпечатна подготовка на текста в книжно тяло. Най-пълните и добри работи бяха отпечатани в БГ Принт – Враца и са на разположение в СТЕМ центъра. Поздравления!

Share