Първо заседание на Съвета на децата

Виктор-Кристиян Василев /9б/ беше делегат от област Враца на първото заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (24-26.01.2017 – гр. София). По време на заседанието децата обсъдиха: Наредбата за стипендии за успех; Предложения за подобряване работата на Ученическите и Общинските парламенти /съвети/; Популяризиране на Национална телефона линия 116111; Правилник на Закона за социално подпомагане; Наредбата за условията и реда за получаване на полицейска закрила на детето; Национална програма за превенция за насилието и злоупотребата с деца … Град Враца е един от трите пилотни града, в които ще се проведе Панаир на професиите. Събитието е през месец април. Закриването на заседанието беше в Гранитна зала на Министерски съвет.

Share