Работна среща по проект „We shape our future“, Еразъм+

От 25 до 27.06.2022г. ПЕГ „Йоан Екзарх“ посрещна гости от Испания, Италия, Германия  и Хървaтска по проект „We shape our future“. Темата на мобилността в България e „Здравословен начин на живот“. Учениците, участници по проекта, бяха настанени по домове и успяха да усетят българския дух и атмосфера. Имахме уникалната възможност да бъдем гости на фолклорния празник на Леденика и участвахме във възстановка на Северняшка сватба. Слизането пеша от Леденика беше трудно, но вълнуващо. Посетихме историческия и  етнографския  музей, а Младежки център Враца организира за участниците интересни игри. Както подобава на такъв проект, завърши с  табата. Проектът е насочен към целите заложени в плана за устойчиво развитие 2030.

Share