Родителски срещи


Родителските срещи на учениците от 10 клас ще се проведат на 23.09.2021 г. от 18:00 часа, при спазване на всички противоепидемични мерки.     

Share