РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

InfoРОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

за учениците от VI – XII клас

на 19 септември 2016 г. от 18:00 часа в ПЕГ

 

резпределение на стаите – на портала

Share