Силен финал за клуб “Еко плюс”

Много силен финал за клуб “Еко плюс”. Отбелязаха Ден на пчелата с продажба на ръчно изработени сапуни, дизайнерски плакат с отчет на дейностите и участие в дарителска кампания. Браво, деца!
Участие в клуб Еко, не с един, а с много плюсове!

Share