Списъци на учениците от VIII клас – ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”, прием 2018

VIII a клас
класен ръководител: Милка Маркова – старши учител по БЕЛ
VIII б клас
класен ръководител: Надя Николова – старши учител по химия и ООС
VIII в клас
класен ръководител: Бойка Любомирова – старши учител по математика

Share