Среща-разговор от първо лице

Ученици от 9ти клас се срещнаха в “Среща-разговор от първо лице” с бивши наркозависими, членове на Терапевтична общност “Ново начало” и създателят й Желяз Турлаков, който е философ (НБУ), клинична-социална работа, специализирал групова анализа към Университет “З.Фройд” – Виена, асистент по психо-драма. Срещата е организирана от Общински съвет по наркотични вещества с председател заместник кмета Красимир Богданов.

Share