Стартира новият проект на ПЕГ по програма Erasmus+ „I HAVE A DREAM“

Проектът е проект отворен за новаторство. Той е вдъхновен от великите постижения на хора, които са се борили за човешки права и свободи, и по – специално Нелсън Мандела, Мартин Лутър Кинг и Мевляна. Целта на проекта е да представи тези прочути мислители като модели за подражание от младото поколение, да накара младите хора да се замислят за света и да ги научи, че хората не бива да бъдат отхвърляни от обществото поради раса, цвят на кожата, пол, религия и политически възгледи. Ученици и учители от България, Румъния, Германия, Латвия и Турция ще вземат участие в проекта. Когато се срещнат с хора от различни страни и научат за тяхната култура, традиции и вярвания, учениците ще разберат, че те могат да превърнат света в едно по–добро място като забравят за предразсъдъците и бъдат по-толерантни.

Share